સંતરામપુર તાલુકાના પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં ત્રીજા દિવસે બાળકોને રેડીમેટ નાસ્તો અપાયો…

સંતરામપુર તાલુકાના પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં ત્રીજા દિવસે બાળકોને રેડીમેટ

ઇલ્યાસ શેખ :- સંતરામપુર  સંતરામપુર તાલુકાના પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં ત્રીજા દિવસે બાળકોને રેડીમેટ નાસ્તો અપાયો… સંતરામપુર તા.23 સંતરામપુર તાલુકાના

 સંતરામપુર તાલુકાન પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં 136 બાળકો ભોજન વગર રહ્યા…

સંતરામપુર તાલુકાન પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં 136 બાળકો ભોજન વગર

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર     સંતરામપુર તાલુકાન પાદેડી કલાસવા પ્રાથમિક શાળામાં 136 બાળકો ભોજન વગર રહ્યા… દાતા સંચાલક અને તંત્રની

 યોગ ભગાવે રોગ વિષય આધારિત વકતૃત્વ સાથે નરસિંગપુર મુખ્ય પ્રાથમિક શાળામાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

યોગ ભગાવે રોગ વિષય આધારિત વકતૃત્વ સાથે નરસિંગપુર મુખ્ય પ્રાથમિક

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર યોગ ભગાવે રોગ વિષય આધારિત વકતૃત્વ સાથે નરસિંગપુર મુખ્ય પ્રાથમિક શાળામાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં

 સંતરામપુર પ્રતાપપુરા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને જમવા માટે વ્યવસ્થાનો અભાવ…

સંતરામપુર પ્રતાપપુરા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને જમવા માટે વ્યવસ્થાનો અભાવ…

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર   સંતરામપુર પ્રતાપપુરા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને જમવા માટે વ્યવસ્થાનો અભાવ… સંતરામપુર તા.20    સંતરામપુર પ્રતાપપુરા પ્રાથમિક શાળામાં

 સંતરામપુર નગરમાં ઉભરાતી ગટરો: પાલિકાના પ્રિમોન્સુન કામગીરીની પોલ ખુલી..

સંતરામપુર નગરમાં ઉભરાતી ગટરો: પાલિકાના પ્રિમોન્સુન કામગીરીની પોલ ખુલી..

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર     સંતરામપુર નગરમાં ઉભરાતી ગટરો: પાલિકાના પ્રિમોન્સુન કામગીરીની પોલ ખુલી..   નગરપાલિકા સફાઈ કરતી નથી કાયમી

 સંતરામપુર તાલુકાના મોટા અંબેલા ગામે નલ સે જલ યોજનાનું લોકાર્પણ કરાયું…

સંતરામપુર તાલુકાના મોટા અંબેલા ગામે નલ સે જલ યોજનાનું લોકાર્પણ

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર   સંતરામપુર તાલુકાના મોટા અંબેલા ગામે નલ સે જલ યોજનાનું લોકાર્પણ કરાયું… મહિસાગર જિલ્લાના ગોઠીબ જિલ્લા પંચાયતના

 સંતરામપુર તાલુકાના સીમલીયા ગામની પરણીતાએ સાસુના પતિના ત્રાસથી કેરોસીન છાટીને જીવન ટૂંકાવ્યું..

સંતરામપુર તાલુકાના સીમલીયા ગામની પરણીતાએ સાસુના પતિના ત્રાસથી કેરોસીન છાટીને

ઇલ્યાસ શેખ :- સંતરામપુર    સંતરામપુર તાલુકાના સીમલીયા ગામની પરણીતાએ સાસુના પતિના ત્રાસથી કેરોસીન છાટીને જીવન ટૂંકાવ્યું..   સંતરામપુર તા.13

 સંતરામપુરના ગોધરા ભાગોળ વિસ્તારના વરસાદી ગટર રોના ઢાંકણાઓ છેલ્લા બે વર્ષથી ખોલવામાં આવ્યા જ નથી..

સંતરામપુરના ગોધરા ભાગોળ વિસ્તારના વરસાદી ગટર રોના ઢાંકણાઓ છેલ્લા બે

ઇલ્યાસ શેખ, સંતરામપુર   સંતરામપુરના ગોધરા ભાગોળ વિસ્તારના વરસાદી ગટર રોના ઢાંકણાઓ છેલ્લા બે વર્ષથી ખોલવામાં આવ્યા જ નથી..  

 સંતરામપુર પોલીસે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન પકડેલા ઇંગ્લિશ દારૂ 50 લાખ રૂપિયાના વિદેશી દારૂના જથ્થા પર બુલડોઝર ફેરવ્યું..

સંતરામપુર પોલીસે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન પકડેલા ઇંગ્લિશ દારૂ 50

ઇલ્યાસ શેખ :- સંતરામપુર  સંતરામપુર પોલીસે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન પકડેલા ઇંગ્લિશ દારૂ 50 લાખ રૂપિયાના વિદેશી દારૂના જથ્થા પર

 સંતરામપુરમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી કુબેરભાઈ ડીંડોર તથા સાંસદના પ્રયાસોથી  9 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા નવીન બ્રીજનું લોકાર્પણ

સંતરામપુરમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી કુબેરભાઈ ડીંડોર તથા સાંસદના પ્રયાસોથી  9 કરોડના

  ઇલ્યાસ શેખ :- સંતરામપુર સંતરામપુરમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી  કુબેરભાઈ ડીંડોર તથા સાંસદના પ્રયાસોથી  9 કરોડ ના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા