ધાનપુર તાલુકાનાં વાસીયાડુંગરી ખાતે સ્પ્રશ લેપ્રસી અવરનેસ અંતર્ગત જન જાગૃતિ અભિયાન યોજાયો..

ધાનપુર તાલુકાનાં વાસીયાડુંગરી ખાતે સ્પ્રશ લેપ્રસી અવરનેસ અંતર્ગત જન જાગૃતિ

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ધાનપુર તાલુકાનાં વાસીયાડુંગરી ખાતે સ્પ્રશ લેપ્રસી અવરનેસ અંતર્ગત જન જાગૃતિ અભિયાન વાસિયાડુંગરી માં હાટ બજાર માં

 ગરબાડા તાલુકાના નેલસૂર ખાતે ગ્રામ પંચાયતના નવીન શેડનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું

ગરબાડા તાલુકાના નેલસૂર ખાતે ગ્રામ પંચાયતના નવીન શેડનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા તાલુકાના નેલસૂર ખાતે ગ્રામ પંચાયતના નવીન શેડ નું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું ગરબાડા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ

 ગરબાડા તાલુકા પંચાયતના સભાગૃહમાં વિવેકાધીન અંતર્ગત 2023/24 ના આયોજનના ભાગરૂપે બેઠક યોજાઈ

ગરબાડા તાલુકા પંચાયતના સભાગૃહમાં વિવેકાધીન અંતર્ગત 2023/24 ના આયોજનના ભાગરૂપે બેઠક

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા તાલુકા પંચાયતના સભાગૃહમાં વિવેકાધીન અંતર્ગત 2023/24 ના આયોજનના ભાગરૂપે બેઠક યોજાઈ ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર ભાભોર તાલુકા

 ગરબાડા તાલુકામાં વન્યપ્રાણી દીપડાનો આતંક: દીપડાએ વડવા ઝરી બુઝર્ગ,બાદ હવે અભલોડમાં ઘરના આંગણે બાંધેલા બકરાનું મારણ કર્યું..

ગરબાડા તાલુકામાં વન્યપ્રાણી દીપડાનો આતંક: દીપડાએ વડવા ઝરી બુઝર્ગ,બાદ હવે

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા તાલુકામાં વન્યપ્રાણી દીપડાનો આતંક: દીપડાએ વડવા ઝરી બુઝર્ગ,બાદ અભલોડમાં ઘરના આંગણે બાંધેલા બકરાનું મારણ કર્યું..

 ગરબાડા:સસ્તા અનાજની દુકાન પર અનાજનુ  વિતરણ ન કરતાં સીમળીયાના ગ્રામજનો દ્વારા DSO ને ફરીયાદ.

ગરબાડા:સસ્તા અનાજની દુકાન પર અનાજનુ  વિતરણ ન કરતાં સીમળીયાના ગ્રામજનો

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા:સસ્તા અનાજની દુકાન પર અનાજનુ  વિતરણ ન કરતાં સીમળીયાના ગ્રામજનો દ્વારા DSO ને ફરીયાદ. ગરબાડા તા.01

 ગરબાડા તાલુકાના મીનાક્યાર ગામે PHC દ્વારા ખાતે ફાઇલેરીયા( હાથીપગા) રોગનું સર્વે કરવામાં આવ્યું

ગરબાડા તાલુકાના મીનાક્યાર ગામે PHC દ્વારા ખાતે ફાઇલેરીયા( હાથીપગા) રોગનું

ગરબાડા તાલુકાના મીનાક્યાર ગામે PHC દ્વારા ખાતે ફાઇલેરીયા( હાથીપગા) રોગનું સર્વે કરવામાં આવ્યું રાત્રી ના 8 વાગ્યા થી 12 વાગ્યા

 ગરબાડા તાલુકાના નિમચ ગામેં જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં રાત્રી ગ્રામસભા યોજાઈ

ગરબાડા તાલુકાના નિમચ ગામેં જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં રાત્રી ગ્રામસભા

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા તાલુકાના નિમચ ગામેં જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં રાત્રી ગ્રામ સભા યોજાઈ રાત્રિ સભામાં સરપંચ તાલુકા

 ગરબાડા તાલુકાના અભલોડમાંથી સાસરીવાળાને સંમત કરી નાનું બાળક માતાને અપાવતી અભયમ ટીમ 

ગરબાડા તાલુકાના અભલોડમાંથી સાસરીવાળાને સંમત કરી નાનું બાળક માતાને અપાવતી

ગરબાડા તાલુકાના અભલોડમાંથી સાસરીવાળાને સંમત કરી નાનું બાળક માતાને અપાવતી અભયમ ટીમ  સાસરીવાળને સંમત કરી નાનું બાળક માતાને અપાવતી અભયમ

 ગરબાડા તાલુકાના અભલોડ લીલવા તળાવ પાછળ શિવ મંદિર ભીલ સમાજ પંચની બેઠક યોજાઈ..

ગરબાડા તાલુકાના અભલોડ લીલવા તળાવ પાછળ શિવ મંદિર ભીલ સમાજ

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડા તાલુકાના અભલોડ લીલવા તળાવ પાછળ શિવ મંદિર ભીલ સમાજ પંચની બેઠક યોજાઈ ગરબાડા તા.29  

 ગરબાડાના બોરીયાલામાં બાઈક ચાલકે સ્ટેરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવી ઝાડ સાથે અથડાતા બાઈક સવારનું મોત

ગરબાડાના બોરીયાલામાં બાઈક ચાલકે સ્ટેરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવી ઝાડ સાથે

રાહુલ ગારી :- ગરબાડા ગરબાડાના બોરીયાલામાં બાઈક ચાલકે સ્ટેરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવી ઝાડ સાથે અથડાતા બાઈક સવારનું મોત બાઈક ચાલકે