મંત્રીશ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા મહીસાગર જિલ્લાની મુલાકાત લીધી

મંત્રીશ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા મહીસાગર જિલ્લાની મુલાકાત લીધી

September 30, 2023

મંત્રીશ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા મહીસાગર જિલ્લાની મુલાકાત લીધી ગોઠીબ ઉદ્દવહન સિંચાઈ યોજના અને કડાણા બલ્ક પાઇપ લાઇન જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાની

 વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં ખરાબ રોડ બાબતે વલસાડ જિલ્લા પ્રશાશનના પેટનું પાણી નહીં હાલતાં સમસ્ત આદિવાસી સમાજ નવસારી જિલ્લા પ્રમુખે આરટીઆઈથી માહિતી માંગી.

વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં ખરાબ રોડ બાબતે વલસાડ જિલ્લા પ્રશાશનના

September 29, 2023

રાજેશ વસાવે :- દાહોદ  વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં ખરાબ રોડ બાબતે વલસાડ જિલ્લા પ્રશાશનના પેટનું પાણી નહીં હાલતાં સમસ્ત આદિવાસી

 નર્મદા જિલ્લાના આગજનીના બનાવમાં ગંભીર નુકસાન પામેલ ઘરોની મદદે આવ્યું સમસ્ત આદિવાસી સમાજ અને સંકલ્પ એજ્યુકેસન ગ્રુપ.

નર્મદા જિલ્લાના આગજનીના બનાવમાં ગંભીર નુકસાન પામેલ ઘરોની મદદે આવ્યું

September 25, 2023

રાજેશ વસાવે :- દાહોદ  નર્મદા જિલ્લાના આગજનીના બનાવમાં ગંભીર નુકસાન પામેલ ઘરોની મદદે આવ્યું સમસ્ત આદિવાસી સમાજ અને સંકલ્પ એજ્યુકેસન

 નવસારી તાલુકાની સરપોર ઉત્તર બુનિયાદી શાળાના આચાર્ય દ્વારા મહિલા ઉમેદવાર પાસે સત્તામંડળના નામ પર વ્યવહાર કરવાની માંગણી કરતા મદદનીસ આદિજાતી કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ.

નવસારી તાલુકાની સરપોર ઉત્તર બુનિયાદી શાળાના આચાર્ય દ્વારા મહિલા ઉમેદવાર

નવસારી તાલુકાની સરપોર ઉત્તર બુનિયાદી શાળાના આચાર્ય દ્વારા મહિલા ઉમેદવાર પાસે સત્તામંડળના નામ પર વ્યવહાર કરવાની માંગણી કરતા મદદનીસ આદિજાતી

 મણિપુરની મહિલાઓને નિર્વસ્ત્ર કરી જાહેરમા કરવામાં આવેલ સામુહિક જધન્ય રેપ ઘટનાને પગલે ખેરગામમાં આક્રોશ રેલી નીકળી.* 

મણિપુરની મહિલાઓને નિર્વસ્ત્ર કરી જાહેરમા કરવામાં આવેલ સામુહિક જધન્ય રેપ

*મણિપુરની મહિલાઓને નિર્વસ્ત્ર કરી જાહેરમા કરવામાં આવેલ સામુહિક જધન્ય રેપ ઘટનાને પગલે ખેરગામમાં આક્રોશ રેલી નીકળી.*    છેલ્લા કેટલાંય મહિનાઓથી

 સમસ્ત આદિવાસી સમાજ,નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા દરવર્ષે 9મી ઓગસ્ટના દિવસે ઇમરજન્સી શાખાઓ સિવાયના તમામ સરકારી/અર્ધ સરકારી/ખાનગી આદિવાસી કર્મચારીઓ માટે રજા જાહેર કરવા માંગ.* 

સમસ્ત આદિવાસી સમાજ,નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા દરવર્ષે 9મી ઓગસ્ટના દિવસે

વસાવે રાજેશ દાહોદ  *સમસ્ત આદિવાસી સમાજ,નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા દરવર્ષે 9મી ઓગસ્ટના દિવસે ઇમરજન્સી શાખાઓ સિવાયના તમામ સરકારી/અર્ધ સરકારી/ખાનગી આદિવાસી

 સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારોમાં વનવિભાગ દ્વારા થતી હેરાનગતિ બંધ કરાવી સામાન્ય લોકોને ઉપયોગી થાય એવા વૃક્ષોનું વનીકરણ કરવા માંગ કરવામાં આવી.* 

સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારોમાં વનવિભાગ દ્વારા થતી હેરાનગતિ

*સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારોમાં વનવિભાગ દ્વારા થતી હેરાનગતિ બંધ કરાવી સામાન્ય લોકોને ઉપયોગી થાય એવા વૃક્ષોનું વનીકરણ કરવા

 સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા અનાથ બાળકને ગણવેશ,નોટબુક, પેન્સિલ સેટ સહિતની ભણતર માટેની સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવી.

સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા અનાથ બાળકને ગણવેશ,નોટબુક, પેન્સિલ સેટ સહિતની

વસાવે રાજેશ દાહોદ  સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા અનાથ બાળકને ગણવેશ,નોટબુક, પેન્સિલ સેટ સહિતની ભણતર માટેની સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવી. ચીખલી

 સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા ધોરણ 10 માં નવસારી જિલ્લામાં પ્રથમ આવી ખેરગામનું નામ રોશન કરનાર દ્રષ્ટિ પ્રદીપભાઈ પટેલનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.*

સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા ધોરણ 10 માં નવસારી જિલ્લામાં પ્રથમ

*સમસ્ત આદિવાસી સમાજ દ્વારા ધોરણ 10 માં નવસારી જિલ્લામાં પ્રથમ આવી ખેરગામનું નામ રોશન કરનાર દ્રષ્ટિ પ્રદીપભાઈ પટેલનું સન્માન કરવામાં

 નવસારી જનજાગૃતિ સમિતિ દ્વારા 150 જેટલાં બાળકોને નોટબુક સહિતની ભણતર માટેની સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.*

નવસારી જનજાગૃતિ સમિતિ દ્વારા 150 જેટલાં બાળકોને નોટબુક સહિતની ભણતર

વસાવે રાજેશ દાહોદ  *નવસારી જનજાગૃતિ સમિતિ દ્વારા 150 જેટલાં બાળકોને નોટબુક સહિતની ભણતર માટેની સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.* નવસારી તા.