Saturday, 01/10/2022
Dark Mode

ફતેપુરા મામલતદાર તરીકે નો ચાજૅ સંભાળતા શ્રી આર પી ડીંડોર

August 23, 2022
        967
ફતેપુરા મામલતદાર તરીકે નો ચાજૅ સંભાળતા શ્રી આર પી ડીંડોર

શબ્બીર  સુનેલવાલા :- ફતેપુરા

 મામલતદાર તરીકે નો ચાજૅ સંભાળતા શ્રી આર પી ડીંડોર

બાલાસિનોર તાલુકામાંથી બદલી થઈને ફતેપુરા તાલુકા મામલતદાર તરીકેનો ચાજૅ સંભાલતાઆર પી ડીંડોર

 

ફતેપુરા તાલુકાના મુખ્ય મથક ફતેપુરા મા મામલતદાર કચેરીમાં મામલતદાર તરીકેનો શ્રી આર પી ડીંડોર આજરોજ ચાજૅ સંભાળી લીધેલ છે મામલતદાર શ્રી આર પી ડીંડોર બાલાસિનોર મામલતદાર કચેરીમાં મામલતદાર તરીકેની ફરજ બજાવતા હતા સરકારશ્રી માંથી મામલતદાર શ્રી ઓ ની બદલીઓ હુકમ કરવામાં આવતા બાલાસિનોર મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી આર પી ડીંડોર ની સરકાર શ્રી એ બદલી કરી ફતેપુરા મામલતદાર તરીકે મૂકવામાં આવતા આજરોજ મામલતદાર શ્રી આર પી ડીંડોર ફતેપુરા મામલતદાર તરીકેનો ચાજૅ સંભાળી લીધેલ છે નાયબ મામલતદાર પુરવઠા એસ આર ચૌધરી નવા હાજર થયેલા મામલતદાર શ્રી નું શાળ ઓઢાડીને સ્વાગત કરેલ હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!