સિંગવડ તાલુકા પ્રાથમિક શાળા ખાતે અમૃત કળશ યાત્રાનું સ્વાગત અને સમાપન..

સિંગવડ તાલુકા પ્રાથમિક શાળા ખાતે અમૃત કળશ યાત્રાનું સ્વાગત અને

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ  સિંગવડ તાલુકા પ્રાથમિક શાળા ખાતે અમૃત કળશ યાત્રાનું સ્વાગત અને સમાપન.. સિંગવડ તા. ૧૩   સિંગવડ

 સિંગવડના નીચવાસ બજારમાં દૂષિત પાણી દૂષિત પાણી ફરી વળતા તલાટી કમમંત્રીને રજૂઆત કરાઈ.

સિંગવડના નીચવાસ બજારમાં દૂષિત પાણી દૂષિત પાણી ફરી વળતા તલાટી

મહેન્દ્ર ચારેલ :- સીંગવડ  સિંગવડના નીચવાસ બજારમાં દૂષિત પાણી દૂષિત પાણી ફરી વળતા તલાટી કમમંત્રીને રજૂઆત કરાઈ. સીંગવડ તા. ૭

 સિંગવડ તાલુકાની મહિલાને તું નવાઈની સરપંચ છે. તને કંઈ આવડતું નથી તેમ કહી નરાધમે હાથ ખેંચી છેડતી કરી..

સિંગવડ તાલુકાની મહિલાને તું નવાઈની સરપંચ છે. તને કંઈ આવડતું

સિંગવડ તાલુકાની મહિલાને તું નવાઈની સરપંચ છે. તને કંઈ આવડતું નથી તેમ કહી નરાધમે હાથ ખેંચી છેડતી કરી.. દાહોદ તા.૦૬

 સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર રસ્તાનું ધોવાણ થતા અકસ્માતનો ભય…           

સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ  સિંગવડ તાલુકાના બરોડા (ર) ને નાની મંડેર જોડતા  પુલ પર રસ્તાનું ધોવાણ થતા અકસ્માતનો ભય…   

 સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…

સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ  સિંગવડ તાલુકામાં બજરંગ દળ ની શોર્ય જાગરણ યાત્રાનું આગમન…  સીંગવડ તા. ૨         

 સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન યોજાયુ….

સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન

September 29, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સિંગવડ સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનુ છાપરવડ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન યોજાયુ…. સિંગવડ તા. ૨૯ સિંગવડ તાલુકા કક્ષાનું

 રણધીકપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈ સીંગવડમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજ્યું….

રણધીકપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈ સીંગવડમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ

September 28, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ રણધીપુર પોલીસ દ્વારા ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…  સિંગવડ બજારના રસ્તે ફ્રુટ તથા શાકભાજીનું દબાણ

 રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…

રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું…

September 28, 2023

રણધીપુર પોલીસ દ્વારા આગામી ગણેશ વિસર્જન લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ યોજાયું… જ્યારે સિંગવડ બજારના રસ્તે ફ્રુટ તથા શાકભાજીનું દબાણ કરતા તમામ

 સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો…                       

સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો… 

September 27, 2023

કલ્પેશ શાહ :- સીંગવડ સિંગવડ તાલુકાની ખુટા પ્રાથમિક શાળાનો 44 મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો…             

 સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી બની…                 

સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી

September 22, 2023

સિંગવડના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં X-Ray મશીન ઇન્સ્ટોલેશનના અભાવે બિન ઉપયોગી બની…        સીંગવડ તા. ૨૨ સિંગવડના સામૂહિક આરોગ્ય