દેવગઢ બારીઆના દુધિયામાં સગીરાના લગ્ન થાય તે પહેલા જ બાળ સુરક્ષાની ટીમેં અટકાવ્યા..

દેવગઢ બારીઆના દુધિયામાં સગીરાના લગ્ન થાય તે પહેલા જ બાળ

દેવગઢ બારીઆના દુધિયામાં સગીરાના લગ્ન થાય તે પહેલા જ જિલ્લા બાળ સુરક્ષાની ટીમેં અટકાવ્યા.. જિલ્લા બાળક સુરક્ષાની ટીમેં પરિવારજનોને કાયદો

 દેવગઢ બારીયા તાલુકાના સંતરોડ નજીક નેશનલ હાઈવે પર કાચું ડીઝલ ભરેલું ટેન્કર પલ્ટી મારતા આસપાસના સ્થાનિકોએ ડીઝલની લૂંટ ચલાવી..

દેવગઢ બારીયા તાલુકાના સંતરોડ નજીક નેશનલ હાઈવે પર કાચું ડીઝલ

મુનિંદ્ર પટેલ :- પીપલોદ દેવગઢ બારીયા તાલુકાના સંતરોડ નજીક નેશનલ હાઈવે પર કાચું ડીઝલ ભરેલું ટેન્કર પલટી મારતા આસપાસના સ્થાનિકોએ

 દેવગઢ બારીયાના નવી બેડીમાં જમીનમાં ખેડાણ કરવાના મામલે થયેલ ઝઘડામાં ચાર ઈસમોએ ભેગા મળી એક વ્યક્તિને લમધાર્યો 

દેવગઢ બારીયાના નવી બેડીમાં જમીનમાં ખેડાણ કરવાના મામલે થયેલ ઝઘડામાં

દેવગઢ બારીયાના નવી બેડીમાં જમીનમાં ખેડાણ કરવાના મામલે થયેલ ઝઘડામાં ચાર ઈસમોએ ભેગા મળી એક વ્યક્તિને લમધાર્યો  દાહોદ તા.23 દેવગઢબારિયા

 દેવગઢબારિયા તાલુકાના આંબલી ઝોઝ ગામેથી પોલીસે નાકાબંદી દરમિયાન 50,000 ના વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે ત્રણ વાહનો ઝડપાયા… 

દેવગઢબારિયા તાલુકાના આંબલી ઝોઝ ગામેથી પોલીસે નાકાબંદી દરમિયાન 50,000 ના

ઈરફાન મકરાણી, દેવગઢ બારિયા      દેવગઢબારિયા તાલુકાના આંબલી ઝોઝ ગામેથી પોલીસે નાકાબંદી દરમિયાન 50,000 ના વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે

 દે.બારિયામાં વન્ય પ્રાણી રીંછના હુમલામાં આધેડ મહિલાનું મોત 

દે.બારિયામાં વન્ય પ્રાણી રીંછના હુમલામાં આધેડ મહિલાનું મોત 

ઇરફાન મકરાણી, દેવગઢ બારિયા    દે.બારિયામાં વન્ય પ્રાણી રીંછના હુમલામાં આધેડ મહિલાનું મોત     દે.બારિયા તાલુકાના સીંગોર ગામના ખેડા ફળીયાની